ΜΕΝΟΥ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ

Πολιτική Απορρήτου

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Προσωπικά Δεδομένα
    

Η εταιρεία μας σεβόμενη την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει τα Προσωπικά Δεδομένα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και την πιο προηγμένη τεχνολογία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγίστη δυνατή προσπάθεια προστασίας των προσωπικών σας  δεδομένων. Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο και εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή άδειά σας για  χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας όπως  news letter, προσφορές, επικοινωνία με την εταιρεία κ.λπ..

Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι μπορεί να επισκεφτεί την παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε πληροφορία προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρεία μας διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, και δεν εκμεταλλευόμαστε εμπορικά τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, μέσω ενοικίασης ή ανταλλαγής με τρίτους.

Η εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων που της παρέχει ο χρήστης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει σήμερα, και δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

 

Ενημερωτικά δελτία – Newsletters

Η παρούσα ιστοσελίδα δινει στον χρήστη την δυνατότητα να εγγραφεί στις λίστες (mailing lists) για την παραλαβή των Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) της εταιρείας μας, αφού πρώτα δώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν στην αντίστοιχη φόρμα, το περιεχόμενο της οποίας προστατεύεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί να διαγραφεί από τις αντίστοιχες λίστες. 


Cookies (Ηλεκτρονικά Ίχνη)

Τα ηλεκτρονικά ίχνη (cookies) είναι μικροί φάκελοι κειμένου που μπορεί να αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο των επισκεπτών των διαφόρων ιστοσελίδων.
Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών, την αποθήκευση των προτιμήσεών τους, την αναγνώριση επαναλαμβανομένης πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, για βελτίωσή του χρόνου απόκρισης,  αλλά και για στατιστικούς λόγους. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τον ενημερώνει για την χρήση cookies σε ορισμένες υπηρεσίες και με αυτόν τον τρόπο είτε να επιτρέπει την χρήση είτε όχι. Ακόμα και αν ο χρήστης απορρίπτει τα cookies, μπορεί να κάνει χρήση της ιστοσελίδας.


Τροποποίηση της ιστοσελίδας και των όρων χρήσης 

Η εταιρεία μας μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αλλά και στους παρόντες όρους, κυρίως λόγω εναρμόνισής τους με νέους, αλλά και βελτίωσής τους. Θέλουμε,  να επιστήσουμε την προσοχή , προκειμένου να λαμβάνετε γνώση, κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας, με την πιο πρόσφατη ενημέρωση της  τελευταίας έκδοσης των παρόντων όρων.
 

Εκπτώσεις - προσφορές

Οταν ο πελάτης επιλέξει προϊόντα , τα οποία είναι σε προσφορά ή σε έκπτωση, δεν δικαιούται επιπλέον έκπτωση.


Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Αρμόδια για την επίλυση πάσης διαφοράς εκ του παρόντος ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.